Yrittäjyys vs. kevytyrittäjyys

Yrityksen perustamisen alkuvaiheisiin liittyy monia ennakko-oletuksia. Yksi yleisimmistä väärinkäsityksistä on paperisodan ja erilaisten muistettavien asioiden määrä. Paperityötä ei voikaan yritystä perustettaessa välttää, mutta sen määrä riippuu siitä, minkälaista yritystä ollaan perustamassa. Lisäksi prosessia voi keventää ja nopeuttaa asiantuntijoiden avulla.

Osakeyhtiön perustaminen onnistuu asiantuntijan avustuksella helposti

Osakeyhtiön perustaminen onnistuu asiaan perehtyneeltä, kuten tilitoimiston asiantuntijalta, helposti. Ensikertalaiselta sama työ vie helposti enemmän aikaa, koska asioista on otettava selvää. Osakeyhtiön perustaminen on yksinkertaisinta Verohallinnon ja PRH:n yhteisessä sähköisessä palvelussa. Tilitoimisto voi auttaa lomakkeen täyttämisessä ja lähettämisessä, jolloin kaikki tärkeät asiat tulee hoidettua alusta lähtien oikein.

Toiminimen perustaminen on kevyt toimenpide

Yksityiset elinkeinonharjoittajat voivat perustaa toiminimen. Sitä ei rekisteröidä sähköisesti, vaan perustamisesta ilmoitetaan Verohallinnolle PRH:n sivuilta löytyvällä PDF-muotoisella Y3- lomakkeella.Ilmoitus lähetetään Verohallinnolle perinteisessä postissa. Toiminimen perustamisilmoitukseen täytetään yrityksen nimiehdotus, toimiala ja tilikausi. Ilmoituksessa myös arvioidaan tulevan liikevaihdon suuruutta. Samalla lomakkeella voidaan ilmoittautua esimerkiksi kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin. Toiminimen perustaminen onkin kevyt toimenpide kokemattomallekin. Velvollisuuksia esimerkiksi verottajan suuntaan on vain vähän, ja esimerkiksi arvonlisäverojen ilmoitusvelvollisuus vaihtelee liikevaihdon mukaan. Mikäli liikevaihtoa on vuodessa alle 30 000€, voi arvonlisäverot ilmoittaa kerran vuodessa. Kaikissa toiminimen perustamiseen ja hallinnointiin liittyvissä asioissa saat apua ja neuvoja tilitoimistosta.

Kannattaako laskutuspalveluja käyttää?

Laskutuspalvelut on suunnattu ns. kevytyrittäjille. Kevytyrittäjyydellä tarkoitetaan useimmiten sitä, että toiminta on yrittäjämäistä, mutta varsinaista yritystä ei perusteta. Yrityksen laskutus hoidetaan toisen yrityksen, laskutuspalvelun, kautta. Samalla kevytyrittäjä maksaa kaikista myymistään palveluista provision laskutuspalveluyritykselle. Esimerkiksi jos kevytyrittäjä laskuttaa asiakkaaltaan 1000 €, laskutuspalvelu vähentää summasta ensin ALV:n osuuden (24 %) ja jäljelle jääneestä summasta edelleen 5 % laskutusprovision. Suurin osa laskutuspalvelujen asiakkaista on pienyrittäjiä, jotka tienaavat satunnaisilla keikkatöillä muutamia tonneja vuodessa. Laskutuspalvelujen käyttäminen onkin heille usein kohtuuton kustannus tai suorastaan hyväntekeväisyyttä.

Lisäksi kevytyrittäjä menettää valtion edut ja tuet, jotka on suunnattu elinkeinonharjoittajille ja toiminimiyrittäjille. Hyödynnä pienyrittäjän kannustimet ja tuet!

Millä tavoin valtio sitten tukee aloittavaa yrittäjää? Monen tuoreen yrityksen liikevaihto on niin pieni, ettei hänen tarvitse maksaa lainkaan arvonlisäveroa tai yrittäjien pakollista eläkemaksua (YEL). Lisäksi aloittava yrittäjä on usein oikeutettu arvonlisäveron alarajahuojennukseen.

Arvonlisäverovelvollisuus

Toiminimiyrittäjä on arvonlisäverovelvollinen vasta, kun liikevaihto ylittää 10 000 euroa vuodessa. Arvonlisäverorekisteriin voi kuitenkin ilmoittautua vapaaehtoisesti, mikäli liikevaihto on alle 10 000 euroa vuodessa.

Alarajahuojennus

Yrittäjällä on oikeus ALV:n alarajahuojennukseen aina 30 000 euron liikevaihtoon asti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yrittäjä saa huojennusta tilitettävästä arvonlisäverosta, mikäli yrityksen liikevaihto on alle 30 000 euroa.

YEL-alaraja

Toiminimiyrittäjän ei tarvitse maksaa yrittäjien pakollista eläkemaksua YELiä, jos virallinen työtulo on alle 7 557,18 euroa vuodessa (2016). Pienyrittäjille tarjotut kannustimet merkitsevät sitä, että aloittava yrittäjä säästää useita satoja euroja vuodessa verrattuna kevytyrittäjään, joka käyttää laskutuspalveluja.

Miten tilitoimisto voi auttaa?

Tilitoimisto on aloittavan yrittäjän asiantuntijakumppani. Usein yhteistyö alkaakin yrityksen perustamisen alkumetreillä. Tilitoimistossa varmistetaan, että yrityksen perustaminen onnistuu sujuvasti ja yrittäjä ottaa taloushallintoon liittyvät rutiinit haltuun joko itsenäisesti tai tilitoimiston avulla. Lisäksi tilitoimistossa huolehditaan siitä, että pienyrittäjä hyödyntää kaikki valtiot tarjoamat etuudet.

Mitä tilitoimiston palvelut maksavat?

Tilitoimiston palveluja ei hinnoitella provisioperusteisesti, vaan esimerkiksi kiinteällä kuukausihinnalla. Monen toiminimiyrittäjän kirjanpitopalvelut vaativat vain vähän työtä, jolloin kirjanpidon hintakin jää pieneksi. Kirjanpitoa tarvitaan kuukausittain tai aluksi kenties vain kerran vuodessa.

Tilitoimisto auttaa sinua ainakin näissä asioissa:

  • laskujen muotoilu ja vieminen kirjanpitoon
  • laskujen lähettäminen ja maksaminen
  • neuvonta yritystoimintaan tai verotukseen liittyvissä asioissa
  • arvonlisäverojen ilmoittaminen ja vuosi-ilmoitus
  • tilinpäätöksen tekeminen.

Tervetuloa Mandaatin asiakkaaksi

Valitsemalla Tilitoimisto Mandaatin saat kokonaisvaltaista taloushallinnon tukea, joka mukautuu yrityksesi tarpeisiin. Mandaatin ammattitaitoinen tiimi yhdistää henkilökohtaisen palvelun ja syvällisen osaamisen, mahdollistaen tehokkaan kirjanpidon ja yrityksesi kasvun.